top of page

Teknisk drift

Providing Everything You Need

DV-150922-31.jpeg
DV-150922-24.jpeg

Vi utarbeider prosedyrer og sjekklister for å drifte tekniske anlegg som varme, brann, vann og  ventilasjon og utfører nødvendig internkontroll. Vi tilbyr også døgnvakt. For oss er det viktig å kunne utføre en bærekraftig teknisk drift med fokus på energiøkonomisering og redusert vann og avfallsforbruk. 

  • Ventilasjonsanlegg 

  • Pumper og rørsystemer 

  • Heis 

  • Brann 

L1060987.jpg
DV-150922-40.jpeg

Dersom det kreves sertifisering i forbindelse med kontroll og ettersyn av tekniske anlegg sørger vi for å innhente nødvendig kompetanse gjennom serviceavtaler med våre samarbeidspartnere.

bottom of page